MOMLIFE: De uitslag van Jeppe

Gepubliceerd op 5 juni 2024 om 19:31

Anderhalve maand geleden bracht ik Jeppe bij Emmy, voor een 2 uur durend onderzoek om te kijken wat ze bij hem konden vinden. Waarom is hij soms zo boos, onrustig en onhandelbaar. Twee uur lang ging Emmy de pedagogisch medewerker met hem aan de slag, ik was in de buurt samen met Fien, liep met mijn telefoon paraat om hem op te halen maar hij hield zich goed en liet twee uur lang met tijd en wijlen het achterste van zijn tong zien. In speelvorm werden er allerlei testen afgenomen en werd hij geobserveerd. Ik haalde hem op, hij rende er alweer vandoor, weer opzoek naar avontuur namelijk de lift en sleurde zijn zusje mee. Het gesprek met Emmy was daarom kort, de steekwoorden die ik eruit kon halen waren: ik begrijp je frustratie, druktemaker, hij is héél ver en slim mannetje. We sloten ons gesprek af en Emmy zou me nog bellen voor een vervolgafspraak. 

De vervolgafspraak / uitslag 

Een maand later werden Jeroen en ik uitgenodigd voor de uitslag, een kriebel door mijn buik, lichte spanning.. er zou toch niks geks of ergens zijn. Ik dacht telkens maar als hij maar niet hoog begaafd is en ik hoop toch eigenlijk niet op ADHD .. want wat dan? wat verder? Emmy installeerde ons met een kop koffie, het was alweer een tijd geleden en ze had alles uitgewerkt. 

We begonnen hij het begin, de reden voor deze aanvraag, de roep om hulp. In de resultaten nam Emmy het volgende op: 

'Reden van aanmelding in november 2023 : Jeppe is een energieke en grensverleggende peuter. Hij is sterk zelfbepalend en de ouders hebben hun handen
vol, doordat ze hem steeds in de gaten moeten houden. Hij ziet geen gevaar en doet vaak dingen die niet mogen. In eerste instantie is gestart met ouderbegeleiding, om het gedrag van Jeppe beter te leren hanteren en begrenzen. Ouders gaan hier goed mee aan de slag, maar blijven tegen het moeilijke gedrag van Jeppe aanlopen. Er is daarom voor gekozen om een psychologisch onderzoek te verrichten om te kunnen beoordelen welke kindfactoren een rol spelen. '

De resultaten 

We namen vervolgens het hele traject van een half jaar door en wat er allemaal was onderzocht, geprobeerd en wat de resultaten waren en kwamen uiteindelijk bij de conclusies die Emmy koppelde uit haar onderzoeken, ik heb enkele punten uit dit document gehaald omdat sommige zaken ook wel vrij persoonlijk zijn. 

  • Jeppe is een energieke peuter, die graag de grenzen opzoekt en zelfbepalend gedrag vertoont.
  • Uit het onderzoek komt Jeppe naar voren als een gevoelige en beweeglijke peuter met een grote algemene kennis, die hier echter niet altijd op de juiste manier naar kan handelen. Doordat hij verbaal op begaafdheidsniveau scoort, bestaat het risico dat hij wordt overschat en als gevolg daarvan wordt overvraagd.
  • Overvraging kan leiden tot frustratie bij Jeppe, daar hij niet kan voldoen aan de verwachtingen. Bij hem valt op dat hij gek gaat doen als hij iets niet begrijpt of denkt iets niet te kunnen.
  • Jeppe heeft structuur, duidelijkheid en overzicht nodig, zodat hij precies weet waar hij aan toe is. Ook heeft hij behoefte aan voorspelbaarheid, daar dit kan leiden tot rust, omdat hij weet waar hij aan toe is.
  • Jeppe is energiek en vertoont impulsief en druk gedrag. Hij is gevoelig voor geluid.
  • Positief is dat Jeppe wel leerbaar is.

Toelichting 

Emmy legt ons aan de hand van een tabel uit dat Jeppe erg hoog scoort op algemene kennis, terwijl hij op andere onderdelen gewoon gemiddeld scoort, een verschil ik 20 punten wordt zichtbaar. Ons jongetje is verbaal zo sterk dat hij snel overschat wordt terwijl hij veel meer uitleg nodig heeft en heel praktisch is ingesteld hij moet dus echt nog wel uitleg krijgen bij bepaalde handelingen terwijl je als je hem hoort praten denk, ooh maar dat begrijpt hij wel. Hij is en blijft een gevoelig jongetje die vooral gevoelig is voor geluid en daarom met geluiden snel afgeleid is.  Door de overschatting raakt hij gefrustreerd en dit resulteert in afwijkend gedrag (vooral de clown gaan uithangen), géén onwil maar onmacht! Ik moet zeggen dat ik blij ben met deze terugkoppeling, er is eindelijk concreet een uitleg en we krijgen tips hoe we dit kunnen aanpakken, we krijgen de handvaten waar we naar op zoek waren, verder ben ik heel blij dat er geen overhaaste conclusief worden getrokken zoals ADHA kan moet je gaan nadenken over medicatie en andere begeleiding dat is gelukkig (nu) nog niet van toepassing, laten we eerst maar eens afwachten hoe hij het op de basisschool gaat doen! We besluiten dan ook samen met Emmy zijn casus voor nu te sluiten en met deze adviezen aan de slag te gaan, we sturen haar advies naar de basisschool, kinderopvang en peuteropvang en wanneer hij op school dit gedrag blijft vertonen trekken we opnieuw aan de bel. Voor nu is dit dus het laatste gesprek en de laatste afspraak met Emmy. 

Hieronder neem ik je nog even mee met de adviezen die we verder vanuit Emmy kregen.

Adviezen

  • Jeppe’s verbale vaardigheden zijn significant beter ontwikkeld dan zijn probleemoplossende vaardigheden. Dit kan leiden tot overschatting en uiteindelijk tot overvraging. Waak ervoor om hem te overvragen. Dit zorgt bij hem namelijk voor frustratie.
  • Wees consequent en duidelijk naar Jeppe. 
  • Hij is gevoelig voor auditieve prikkels.
  • Doe als ouder af en toe iets alleen met Jeppe

En nu?

Ik ben blij met dit onderzoek en wat eruit is gekomen, we kunnen nu concreet met 'iets' aan de slag en weten een stukje beter hoe ons jongetje werkt. Voor nu gaat het de afgelopen weken alweer steeds iets beter omdat hij beter weet wat die aan ons heeft. Natuurlijk blijft hij met tijd en wijlen een uitdaging maar het lijkt thuis in ieder geval minder te worden. We hebben ook de resultaten gedeeld met de peuteropvang en kinderopvang en zij merken ook wel wat meer rust. We kijken en hij zelf ook uit naar tot hij naar school kan, hij heeft er ook echt zin in merken we. Na de vakantie gaat hij direct alle dagen, wennen was geen echte optie met onze vakantie ertussen. Vanuit daar kijken we verder naar zijn gedrag en wanneer wij denken dat het nodig is kloppen we weer aan bij Emmy, voor nu is er in ieder geval meer duidelijk! 

Rating: 5 sterren
1 stem

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.